CSR novinky - Známe nejodpovědnější firmy roku 2011!

TOP Odpovědná firma 2011, národní cena platformy Byznys pro společnost za společensky odpovědné podnikání, vyhlásila vítěze 9. listopadu 2011 v osmém ročníku soutěže. Porota ocenila inovace v životním prostředí, angažovanost v řešení problémových oblastí a příklady malých a českých firem.

 

FOTOGALERIE ZDE 

 

Vítězem hlavních cen se v kategorii TOP Odpovědná velká firma stal Plzeňský Prazdroj za svůj dlouhodobý odpovědný přístup k podnikání, ekologické inovace a přínos místní ekonomice. Na dalších místech skončily firmy IBM a Vodafone. Mezi malými firmami v kategorii TOP Odpovědná malá firma 2011 zvítězil Hotel Adria Praha, který se stal příkladem pro svou angažovanost v ekologickém způsobu podnikání a aktivitách ve spolupráci se zaměstnanci.


„Letošní výběr přinesl výrazný posun v kvalitě přístupu firem. Osobně jsem ráda za posun u ryze českých malých a středních firem. Výrazněji posílily i průmyslové firmy, a to je velmi pozitivní zpráva s ohledem na přicházející ekonomickou situaci," říká Pavlína Kalousová z platformy Byznys pro společnost. „Pozitivní je i rostoucí role generálních ředitelů a majitelů firem v tématu odpovědného podnikání."


TOP odpovědná firma 2011 je nezávislá národní cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem. Oceňuje firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují odpovědnému podnikání, rozvoji společnosti, snižování dopadu na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 60 společností.


"Ocenění je pro nás velkou poctou a zároveň inspirací. Trvale udržitelnému rozvoji se dlouhodobě věnujeme a mezi hlavní oblasti našeho systematického přístupu patří podpora odpovědné konzumace alkoholu, nebo ochrana přírodních zdrojů. Naše pivo pochází z čisté přírody, i proto o ni pečujeme. Zaměřujeme si přitom především na snižování spotřeby vody, energií, fosilních paliv čí úrovně emisí. Stejně tak je pro nás důležitá kvalita života lidí v regionech, kde máme pivovary, a proto již desátým rokem v rámci programu Prazdroj lidem podporujeme veřejně prospěšné projekty. Jsme rádi, že odborná porota náš přístup ocenila," říká Drahomíra Mandíková, ředitelka oddělení firemních vztahů a komunikace z Plzeňského Prazdroje, který zvítězil v hlavní kategorii TOP Odpovědná velká firma 2011.

 

Mezi projektovými cenami překvapil například projekt Konzumu v Ústí nad Orlicí, který nakupuje primárně čerstvé produkty z regionu. Pozitivně byly hodnoceny i projekty, které se věnují integraci zaměstnanců na trh práce. Česká spořitelna pracuje se ženami a Škoda Auto zase zabodovala svým přístupem k seniorským a handicapovaným spolupracovníkům. Seznamte se se všemi vítěznými projekty.

 

TOP ODPOVĚDNÁ VELKÁ FIRMA ROKU 2011
cena pro velkou firmu za společensky odpovědný přístup k podnikání


1. Plzeňský Prazdroj, a.s.
2. IBM Česká republika, s.r.o.
3. Vodafone Czech Republic, a.s.
4. E.ON Česká republika, s.r.o.
5. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
6. Siemens Česká republika
7. ČEZ, a. s.
8. Telefónica Czech Republic, a.s.
9. Československá obchodní banka, a. s.
10. Česká spořitelna, a.s.
11. AHOLD Czech Republic, a.s.
12. Veolia Voda Česká republika, a.s.
13. GE Money Bank, a.s.
14. ŠKODA AUTO a.s.
15. KONZUM, obchodní družstvo, Ústí nad Orlicí

 

 

TOP ODPOVĚDNÁ MALÁ FIRMA ROKU 2011
cena společnosti Plzeňský Prazdroj pro malou firmu za společensky odpovědný přístup


1. Hotel Adria Praha
2. LMC s.r.o.
3. Inreko, spol. s.r.o
4. Santé Network s.r.o.
5. PRK Partners s.r.o., advokátní kancelář

 

 

PRACOVIŠTĚ BUDOUCNOSTI 2011, cena společnosti LMC


1. Česká spořitelna, a.s. - Projekt Diversitas
2. OKD, a.s. - Bezpečnost na prvním místě
3. Santé Network, s.r.o. - Detašovaná pracoviště linky Santé
4. GE Money Bank, a.s. - GE Pro zdraví
5. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. - Komplexní systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

 

 

NEJANGAŽOVANĚJŠÍ ZAMĚSTNANCI 2011

 

1. Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group - Zaměstnanci pro lepší život
2. Telefónica Czech Republic, a.s. - Zaměstnanci O2 pomáhají
3. T-Mobile Czech Republic, a.s. - Fond T-Mobile pro zaměstnance
4. GE Money Bank, a.s. - GE Volunteers
5. ČEZ, a. s. - Pomáháme tam, kde působíme

 

 

NEJŠTĚDŘEJŠÍ FIREMNÍ DÁRCE 2011, cena Fóra dárců


1. Johnson& Johnson, s.r.o.
2. KPMG Česká republika, s.r.o.
3. PDQM, s.r.o.
4. PRK Partners s.r.o., advokátní kancelář
5. GlaxoSmithKline, s.r.o.

 

 

NEJVĚTŠÍ FIREMNÍ DÁRCE 2011, cena Fóra dárců


1. ČEZ a.s.
2. Česká spořitelna, a.s.
3. Československá obchodní banka, a.s.
4. Telefónica Czech Republic
5. OKD, a.s.

 

 

SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÝ PROJEKT 2011, Cena společnosti Tesco SW


1. Škoda Auto, a.s. - Síť chráněných pracovišť: zdravotní pool
2. RPG Real Estate - Práce s komunitou - cesta k vzájemnému porozumění
3. Accenture Central Europe B.V. - Accenture Academy
4. Globus Česká republika, k.s. - Auta bez bariér /Cesty k lidem
5. ČEZ, a.s. - Oranžové schody

 

 

FIRMA A ŠKOLA, speciální ocenění platformy Byznys pro společnost za systematický a strategický přístup k rozvoji vzdělávání v České republice

 

ČEZ, a.s. - Rozvoj technického vzdělávání a talentů

 

 

ODPOVĚDNÝ PRODUKT A UDRŽITELNÝ MARKETING 2011, cena společnosti Tchibo


1. KONZUM, obchodní družstvo - Projekt Jsme tu doma
2. Veolia Voda CZ, a.s. - Čerstvá kohoutková? Stačí říct!
3. Telefónica Czech Republic, a.s. - Hovor pro neslyšící
4. Plzeňský Prazdroj, a.s. - Na pivo s rozumem
5. GE Money Bank, a.s. - Život nápadům

 

 

INOVÁTOR V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 2011, Cena společnosti Tetra Pak


1. Unilever Česká republika, s.r.o. - Projekt Green Office 2011
2. Vodafone Czech Republic, a.s. - První zelená síť
3. KPMG Česká republika, s.r.o. - PET man odchází - TAP woman přichází
4. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. - Environmentální akční plán
5. Siemens Česká republika - Přechod na ekologickou flotilu aut

 

 

ODPOVĚDNÝ LEADER 2011
cena společnosti Telefónica Czech Republic za osobní přínos k rozvoji odpovědnosti a CSR

 

Jan Světlík, generální ředitel a předseda představenstva VÍTKOVICE, a.s.

 


Generálním partnerem ceny Top Odpovědná firma 2011 je společnost Plzeňský Prazdroj. Patrony cen jsou společnosti LMC, Plzeňský Prazdroj, Telefónica, Tesco SW, Tetra Pak, Tchibo Praha. Záštitu převzala předsedkyně Poslanecké Sněmovny PČR, paní Miroslava Němcová a pan Petr Nečas, předseda vlády České republiky. V rámci Evropského rokudobrovolnictví 2011 je partnerem akce Zastoupení Evropské unie v České republice.


Dozvědět více se můžete také v sekci Z médií.